Contact Information of Exhibition Companies


CEC "Vertol"
344068, Rostov-on-Don, M. Nagibina avenue., 30
Tel .: +7(863) 268-77-68, info@vertolexpo.ru, www.vertolexpo.ru, sekretar@vertolexpo.ru
Director Shamshur Sergey Aleksandrovich


EC "ROSTEKS"
344011, Rostov-on-Don,Mechnikova street, 138/85, of. 62
Tel .: +7(863) 240-32-60, 240-32-61, rostex@aaanet.ru, www.rostex-expo.ru
Director Nekrasov Sergey Nikolayevich


EC "Rostov Expo"
344022, Rostov-on-Don, Beregovaya street, 8, office 1106
Tel .: +7(863) 263-12-28, rexpo@aaanet.ru, www.rostovexpo.ru
Director Karol Svetlana Anotilievna


WF "Daelkom"
344006, Rostov-on-Don, Pushkinskaya street, 104/32, of.112
Tel .: +7(863) 240-60-55, 240-68-89, pismo@dialcom-expo.ru, www.dialcom-expo.ru
Director Rudakov Vadim Anatolievich


WF "Rostov Kupecheskiy"
344019, Rostov-on-Don, Nalbandian street, 89
Tel .: +7(863) 200-81-90, www.rostovkupec.ex6.ru, rostovkupec@gmail.com
Director Ilyukova Tatyana Vasilievna


WF "Expo-Don"
344011, Rostov-on-Don, Khalturinsky avenue, 103, of. 67
Tel .: +7(863) 267-91-06, 267-04-33, expo-don@aaanet.ru,
www.expo-don.pp.ru
Director Artemova Lyudmila Nikolaevna


WF "Plaza-Expo"
344082, Rostov-on-Don, Budenovsky avenue, 27
Tel .: +7(863) 266-34-46, 262-70-57, info@plaza-expo.ru, www.plaza-expo.ru
Director Petridi Helena Petrovna.